Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Installasjonsår:
2017
Byggherre:
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Kontraktsum:
1,2 mill

Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger ble helrenovert i 2016/2017 og med 364 rom. Hele hotellet ble oppgraderes, også de energitekniske anleggene. EPTEC har her levert luft til vann varmepumper for tappevannsoppvarming med CO2 kuldemedie, hver med kapasitet 94 kW ved 7°C utetemperatur, 10/75°C varmtvannstemperatur. Den ene varmepumpen kjøres som isvannsaggregat i tillegg til luft/vann funksjon med kjølekapasitet 68 kW ved 12/7°C vann.

Av utstyr er levert:

  • 2 stk Enerblue HP 90 100 CO2 varmepumper kapasitet 94 kW/68 kW (varme/kjøling)

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre