Tappevannsvarmepumper – Oslo Boligbygg

Installasjonsår:
2019-2020
Byggherre:
Oslo Boligbygg KF
Kontraktsum:
18 mill

EPTEC var total underentreprenør i en EPC-kontrakt for Advansia AS og Oslo Boligbygg KF (BBY). Prosjektet omfatter komplett leveranse av varmepumper for oppvarming av varmt tappevann til flere av BBYs bygninger – på 27 forskjellige adresser i Oslo.

Komplett installasjon innebar prosjektering, levering, montering, rengjøring, igangkjøring, innregulering, kvalitetssikring, opplæring og funksjonsprøving. Installasjonene ble integrert med eksisterende installasjon i byggene. Det ble levert varmepumper fra Enerblues HP90-serie, med CO2 som kuldemedie, med effekter fra 14 til 43 kW. Leveransen inkluderte 21 varmepumper med energibrønner som energikilde, 2 varmepumper med avtrekksluft som energikilde og 4 varmepumper med uteluft som energikilde.

 

Av utstyr levert:

  • 2 stk Enerblue HP90 18 – R744/CO2 – 16 kW
  • 16 stk Enerblue HP90 W 18 –R744/CO2 – 14 kW
  • 2 stk Enerblue HP90 26 – R744/CO2 – 28 kW
  • 6 stk Enerblue HP90 W 26 –R744/CO2 – 25 kW
  • 1 stk Enerblue HP90 W 48 – R744/CO2 – 43 kW
  • 8 stk CIAT varmeveksler PWB 8+ 55 21H00
  • 10 stk CIAT varmeveksler PWB 8+ 55 31H00
  •  9 stk CIAT varmeveksler PWB 16 55 39H00

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Tom André Bredesen.