Vår historie

1986 – EPTEC blir til

EPTEC (Energi & Pumpe TEChnic) blir i februar grunnlagt av Steinar Nord, Geir I. Pedersen, Frederik Gresvik og Ole Nygård. Alle kommer fra ingeniørfirmaet Witt & Borgen AS. Målsetningen for selskapet er prosjektering, salg og service innenfor to satsningsområder, kjøle- og pumpeteknikk med skip, landbasert industri samt prosesspumper til olje- og gassindustrien som marked. Ledende europeiske produsenter blir valgt som samarbeidspartnere; CIAT for kjøleprodukter og luftkondisjoneringsaggregater samt STORK, PCM og Pleuger for pumpeprodukter.

1990 – Kjøp av AS Ingolf Larsen, etablering av nye selskaper

Det er ønskelig med et større engasjement innenfor salg og service innen kjølebransjen, og i dette året kjøpes AS Ingolf Larsen som nå blir EPTECs avdelingskontor i Moss med bl.a. Jan Opperud og Ulf Larsen som viktige nøkkelpersoner.
Senere samme år etablerer eierne av EPTEC – Energi & Pumpe Technic AS ut tre selskaper: EPTEC Pumper AS med prosesspumper for offshore industrien som primærmål, EPTEC Energi AS (Moss og Greåker) og EPTEC Nord AS (Trondheim) med begge luftkondisjonering/kjøling samt pumper for skip og landbasert industri som arbeidsområde.

1992 – Etablering av EPTEC Eiendom AS

Moderselskapet kjøper lokalene til Klevberget 4 i Moss og EPTEC Eiendom AS blir etablert. Få år senere kjøpes Sarpsborg Mekaniske Verksted i Greåker med tilhørende utleievirksomhet. Senere blir EPTEC Eiendom AS utvidet til å omfatte selskapene Årvoldskogen 79 AS i Moss og Stamhuset AS i Stamveien 7 i Gjelleråsen Næringspark utenfor Oslo.

1994 – Etablering av EPTEC Process AS

Selskapet som ser dagens lys i 1994 står for forskjellige utviklingsprosjekter bl.a. losseanlegg for tungolje for østeuropeiske raffineri og oljeutskipningshavner. Det opprettes et nytt forretningsområde innen luft- og gass kompressorer, med Gunnar Halstvedt i front. Dette forretningsområdet blir senere utvidet til å omfatte salg og produksjon av nitrogengeneratorer og oppgraderingsanlegg for metangass som drivstoff.

1997 – Etablering av EPTEC AS

Pumpeavdelingene i EPTEC Gruppen blir skilt ut av de ulike selskaper dette året. EPTEC AS blir stiftet som operativt selskap under moderselskapet med prosjektering, salg og service av prosesspumper til olje og gass industrien, skip og landbasert industri som virksomhetsområde.
Selskapet utvikler seg gradvis til å bli en betydelig aktør til oljeindustrien, etter hvert med hollandskproduserte EPTEC-pumper som merkevare.

2000 – EPTEC Energi AS og EPTEC Nord AS fusjonerer

Mot slutten av året fusjonerer de to selskaper i EPTEC gruppen innenfor kjølebransjen til ett selskap og danner EPTEC Energi AS med kontorer i Moss, Oslo og Trondheim.

2001 – EPTEC Energi AS og LK Energiteknikk fusjonerer

For å øke aktivitetene i Oslo-området, både på salg og service av kjøleutstyr, fusjonerer EPTEC Energi AS med LK Energiteknikk AS som er betydelige aktører innen kuldebransjen i denne regionen.
Med de tidligere LK-eierne Finn Landberg og Helge Kracht med sitt team av serviceteam blir dette en styrket Oslo-avdeling for EPTEC Energi AS.

2004 – EPTEC AS selges og moderselskapet foretar navnebytte

EPTEC AS (pumpeavdelingen i EPTEC gruppen) selges i desember til Bjørge ASA. I en overgangsperiode får Bjørge benytte navnet EPTEC AS samt merkenavnet EPTEC som senere går tilbake til EPTEC Gruppen. I forbindelse med salget av pumpeavdelingen endrer moderselskapet samtidig firmanavn fra EPTEC – Energi & Pumpe Technic AS til EPTEC – Energy & Process Technic AS.

2008 – EPTEC Eiendom AS selges

EPTEC Eiendom AS med dets aktiva selges ut og gjenværende selskap i gruppen blir moderselskapet EPTEC Energy & Process Technic AS med dets datterselskap EPTEC Energi AS.

2009 – EPTEC-Norild AS etableres

1. mai 2009 dannet EPTEC Energi AS og Norild AS et nytt selskap i Trondheim. Det nye selskapet eies med like store deler av de nevnte firmaer, derav fått navnet EPTEC-Norild AS. På eiersiden er også ledelsen i det nye selskapet representert. Det nye selskapet representerer en solid og viktig satsning i Midt-Norge. EPTEC Energi AS, avdeling Trondheim gikk i sin helhet over i EPTEC-Norild AS.

2010 – EPTEC-Norild AS blir EPTEC Kuldeteknikk AS

Høsten 2010 kjøpte EPTEC Energi AS andelene til Norild AS fra deres felles datterselskap. Som en konsekvens av dette, har selskapet skiftet navn til EPTEC Kuldeteknikk AS.

2013 – EPTEC Energi AS etablerer ny avdeling på Lillehammer

1. mai 2013 etablerer EPTEC Energi AS et avdelingskontor på Lillehammer etter flere større leveranser i Hedmark og Oppland, hvor man samtidig ser et større potensiale i markedet. I tillegg vil man være lettere tilgjengelig og få dekket et stort område mellom Oslo og Trondheim.

2014 – EPTEC Energi AS og EPTEC Kuldeteknikk AS fusjonerer

Mot slutten av året fusjonerer de to operative selskaper i EPTEC gruppen til ett selskap og danner EPTEC Energi AS med hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Moss, Trondheim og Lillehammer. Sistnevnte avdeling ble avviklet i 2018 og dets aktiviteter overført til Oslo og Trondheim.

2021 – EPTEC Energi AS får nye eiere og blir en del av Nordic Climate Group

Mot slutten av året får EPTEC Energi AS nye eiere og blir en del av NCG som da består av 33 svenske kuldeentreprenører. EPTEC Energi AS blir den første kuldeentreprenøren i Norge som inngår i gruppen.