Vår profil

EPTEC lever av å selge kompetanse. I dette inngår det å være så faglig dyktig og ikke minst faglig oppdatert at vi er i stand til å rådgi våre kunder og samarbeidspartner hva man bør gjøre. Vi motiveres av tøffe utfordringer og teknisk kompleksitet. Derfor har EPTEC valgt å ha fokus på salg systemløsninger, innovative og miljøvennlige løsninger, samt skreddersydde anlegg.

Vi ser alltid på våre kulde- og varmepumpesystemer som en del av et totallsystem og vi har fokus på energireduserende tiltak, utnyttelse av spillvarme, riktig prosjektering med tanke på effektbehov, samt tilhørende infrastruktur som for eksempel røranlegg, enkel drift for kunden, samt til rettelegging for effektiv og høykvalitet vedlikehold. EPTEC er bevisst på hele livssyklusen i sine leveranser. Derfor ønsker vi i størst mulig grad å ta totalansvaret for prosjektene.

diverse group of workers with their hands together in form of teamwork

Vi ønsker å ha en rådgivende funksjon ovenfor våre kunder i forprosjektfasen og benytter god tid på å redegjøre for de krav og gode praksiser som ligger i Norsk kulde- og varmepumpenorm, valg av kuldemedier, valg av systemarkitektur, valg av kostnadsbesparende tiltak i drifts- og vedlikeholdsfasen. Dette gjør vi fordi vi er lidenskapelig opptatt av vårt fag og teknologi og vi ønsker at brukerne av kulde- og varmepumpeanlegg skal se de samme fordelene som oss og få det beste ut av sin investering.

EPTEC står for

  • Profesjonalitet – vi gjør jobben skikkelig med en gang og kan dokumentere vår utførelse
  • Etterrettelighet – vi lover ikke mer enn vi kan holde og tilbyr rett løsning til kundens behov
  • Faglig ekspertise – vi utfører jobben i henhold til det gjeldene lovverk og kvalitetsstandarder
  • Fleksibilitet – vi skal være enkel og smidig å gjøre forretninger med
  • Oppfølging – vi skal være tilgjengelige for våre kunder og alltid opptre som problemløsere