Visjon og verdier

EPTEC skal være Norges ledende entreprenør innen kulde- og varmepumpesystemer basert på miljøvennlige kuldemedier, komplekse prosjekter og skreddersydde løsninger samt en nisjeleverandør av prosesspumper til olje- og gassmarkedet.

EPTEC har en sterk og unik organisasjonskultur. Våre ansatte spiller en viktig rolle for å bevare og videreutvikle denne kulturen og bidra til at EPTEC er et engasjerende sted å jobbe. For å nå våre mål vil våre verdier, miljø og etikk styre oss i riktig retning.

Integritet

EPTEC skal til enhver tid følge de lover, regler og forskrifter som gjelder

Kvalitet

EPTEC skal alltid leverer produkter og tjenester til avtalt kvalitet

Respekt

EPTEC skal ha respekt for sine kunders tid og verdier, sine ansattes rettigheter, sine aksjonærers kapital, samt myndighetenes forventninger til samfunnsansvar

Miljø

EPTEC jobber systematisk og målrettet for å bidra til reduksjon av miljøbelastende stoffer. EPTEC skal ligge i front av bransjeutviklingen med implementering av mer miljøvennlig kuldemedier.
EPTEC skal ha et godt arbeidsmiljø skapt gjennom god kommunikasjon, aktiv involvering, godt teamarbeid og en god kultur basert på åpenhet, tillit og medarbeiderutvikling

EPTECs verdier, miljø og etikk kan lastes ned her.