x

Visjon og verdier

EPTEC skal være Norges ledende entreprenør innen kulde- og varmepumpesystemer basert på miljøvennlige kuldemedier, komplekse prosjekter og skreddersydde løsninger samt en nisjeleverandør av prosesspumper til olje- og gassmarkedet.

EPTEC har en sterk og unik organisasjonskultur. Våre ansatte spiller en viktig rolle for å bevare og videreutvikle denne kulturen og bidra til at EPTEC er et engasjerende sted å jobbe. For å nå våre mål vil våre verdier, miljø og etikk styre oss i riktig retning.

Integritet

EPTEC skal til enhver tid følge de lover, regler og forskrifter som gjelder

Kvalitet

EPTEC skal alltid leverer produkter, løsninger, tjenester og service til avtalt kvalitet

Respekt

EPTEC skal ha respekt for sine kunders tid og verdier, sine ansattes rettigheter, sine aksjonærers kapital, samt myndighetenes forventninger til samfunnsansvar

Miljøbevissthet

EPTEC jobber systematisk og målrettet for å bidra til reduksjon av CO2 og andre miljøbelastende stoffer. EPTEC skal ligge i front av bransjeutviklingen med implementering av mer miljøvennlig kuldemedier.

EPTECs verdier, miljø og etikk kan lastes ned her.

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA