x

Energibrønner

Utnyttelse av fjellgrunnen som energikilde er ofte den mest lønnsomme og miljøvennlige teknologien for oppvarming og kjøling av bygninger.  I kombinasjon med varmepumpe kan energiforbruket reduseres med 50-75 %. Kombinasjonen av disse to teknologiene kalles gjerne geoenergianlegg.

energibronnerGjennom sommeren og vinteren «suger» varmepumpen energi ut av fjellet i et rørsystem montert i 100-300 meter dype energibrønner. Temperaturen i fjellet rundt brønnene synker gradvis gjennom vinteren. Når sommeren kommer så vil energibrønnen benyttes til direkte kjøling da fjellet er nedkjølt, noe som kalles «frikjøling». Dette vil gi en besparelse på 90-95% sammenlignet med tradisjonell kjøling i bygg. På sensommeren er temperaturen i fjellet imidlertid blitt gradvis høyere slik at energibrønnen må suppleres med en reversert varmepumpe for å produsere tilstrekkelig kjøling.

All overskuddsvarme fra kjøling kan dumpes i energibrønner og temperaturen i fjellet stiger. Dermed benyttes energibrønnen som et energibatteri. Dette omtales gjerne som sesonglagring. Uten en slik løsning vil ofte overskuddsvarmen dumpes ut i friluft over tak via store vifter kalt tørrkjølere.

Fordelene med energibrønner:

  • Effektiv utnyttelse av energi
  • Miljøvennlig, støyfri og kostnadseffektiv
  • Sesonglagring av energi
  • Vedlikeholdsfri og ikke synlig

EPTEC tilbyr gjennom sin samarbeidspartner, Båsum Boring AS, energibrønner til anvendelse i sine løsninger for varmepumper og kjølemaskiner

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA