x

Energimålere

For å få fullt utbytte og kontroll over kulde- eller varmepumpeanlegget bør man investere både i strømmåler og ikke minst energimåler. Med en energimåler vil man kunne få full oversikt over strømforbruk (kWh), avgitt effekt (kW), vannmengden som til enhver tid sirkulerer i anlegget, samt tur- og returtemperaturer.

Målingen kan fås i sanntid for direkte avlesningen, eller lagret i loggfiler for videre analyse i ettertid. Målingene kan enkelt knyttes opp mot et SD-anlegg (Sentral Driftssentral) for intern overvåking og kontroll, eller alarmsentral for uttrykning av eksternt servicepersonell.

Hensikten med målingene er å øke energieffektiviteten gjennom optimalisering anleggets drift når man har svingninger i omgivelsene eller sesongbetonte kjøling- eller oppvarmingsbehov. Måledataene kan også benyttes for planleggingen av vedlikehold, samt feilsøking på komponenter i anlegget for maksimal opptid.

Ønsker man å søke offentlig støtte til finansiering av varmepumpe er det fra Enova er et krav at man benytter energimålere slik at man kan kontrollere og dokumentere at anlegget gir den energibesparelsen som er forventet

I energivurderinger av tekniske anlegg er kontrolløren helt avhengig av tilgang på dataene fra strømmålere og energimålere tilknyttet anlegget.

EPTEC leverer et stort utvalg energimålere til alle sine anlegg, sammen med sin partner Autic System AS

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA