x

Kuldeanlegg og varmepumper

Hensikten med en varmepumpe er å flytte (pumpe) varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. For å få til dette, må varmepumpen benytte et arbeidsmedium (kuldemedium) som sirkulerer i en lukket krets. Man angir varmepumpens virkningsgrad med en effektfaktor, COP. Varmepumper vil ligge normalt mellom 3 og 5 alt etter applikasjonen. Enkelte industrielle applikasjoner har COP opp mot 8.

Typisk tilbakebetalingstid for et varmepumpeanlegg vil være:

  • Næringsbygg, væske/vann varmepumpe: 3-8 år
  • Industri, væske/vann varmepumper og med integrert anlegg i prosessen: 1-5 år

Typisk levetid på et varmepumpeanlegg er 12-20 år og vil derfor være en meget trygg og god investering

Man skiller per i dag mellom to typer kuldemedier:

  • Naturlige – gasser som allerede finnes i naturen
  • Syntetiske – kjemisk fremstilte gasser som tilfører negativ effekt på miljøet

Alle kuldemedier tilegnes en GWP-verdi (Global Warming Potential). Til høyere GWP til mer CO2-utslipp bidrar kuldemediet med (ved eventuell lekkasje) og følgelig mer negativ effekt på miljøet.

Naturlige kuldemedier blir mer og mer vanlig i prosjektering for nye anlegg grunnet både miljømessige hensyn (GWP: 0-4), men også termodynamiske egenskaper som bidrar til økt COP. De mest anvendte naturlige kuldemediene er ammoniakk (R-717), karbondioksid (R-744) og propan (R-290). Til sammenligning har de mest vanlige syntetiske kuldemediene benyttet i dag en GWP på 1430-2088.

Se gjerne tipshefte fra Grønn Byggallianse her.
For generell informasjon om varmepumper se varmepumpeinfo.no

EPTEC ønsker å være pådriver for anvendelse av naturlige kuldemedier og oppfordrer alle sine kunder til å velge dette. EPTEC vil til enhver tid opplyse kunden om de miljømessige gevinstene ved bruk av naturlige kuldemedier sammenlignet med syntetiske kuldemedier.

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA