x

Kuldeanlegg og varmepumper

Hensikten med en varmepumpe er å flytte (pumpe) varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. For å få til dette, må varmepumpen benytte et arbeidsmedium (kuldemedium) som sirkulerer i en lukket krets. Man angir varmepumpens virkningsgrad med en effektfaktor, COP. Varmepumper vil ligge normalt mellom 3 og 5 alt etter applikasjonen. Enkelte industrielle applikasjoner har COP opp mot 8.

Typisk tilbakebetalingstid for et varmepumpeanlegg vil være:

  • Næringsbygg, væske/vann varmepumpe: 3-8 år
  • Industri, væske/vann varmepumper og med integrert anlegg i prosessen: 1-5 år

Typisk levetid på et varmepumpeanlegg er 12-20 år og vil derfor være en meget trygg og god investering

Se gjerne tipshefte fra Grønn Byggallianse her.
For generell informasjon om varmepumper se varmepumpeinfo.no

EPTEC ønsker å være pådriver for anvendelse av naturlige kuldemedier og oppfordrer alle sine kunder til å velge dette. EPTEC vil til enhver tid opplyse kunden om de miljømessige gevinstene ved bruk av naturlige kuldemedier sammenlignet med syntetiske kuldemedier. Mer om kuldemedier finner du her.

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA