x

Om kuldemedier

Man skiller i dag mellom to typer kuldemedier:

  • Naturlige – gasser som allerede finnes i naturen
  • Syntetiske – kjemisk fremstilte gasser som tilfører negativ effekt på miljøet

Alle kuldemedier tilegnes en GWP-verdi (Global Warming Potential). Til høyere GWP, til mer CO2-utslipp bidrar kuldemediet med (ved eventuell lekkasje) og følgelig mer negativ effekt på miljøet.

Naturlige kuldemedier blir mer og mer vanlig i prosjektering for nye anlegg grunnet både miljømessige hensyn (GWP: 0-4), men også termodynamiske egenskaper som bidrar til økt COP.

De mest anvendte naturlige kuldemediene er ammoniakk (R-717), karbondioksid (R-744) og propan (R-290). R-744 er ikke giftig eller brennbart, R290 er meget brennbart og ikke giftig, mens R-717 er giftig og lett brennbart. Dette medfører at anlegg med R-717 og R-290 må installeres i maskinrom eller i ventilert kabinett.

De syntetiske mediene kan igjen deles i tre grupper:

  • «Høy GWP» medier som R-134a, R-410A og R407C, med GWP mellom 1300 og 2000. Disse mediene er i ferd med å bli faset ut.
  • «Medium GWP» medier som R-32, R-452B, R454B og R-513B med GWP mellom 467 og 677. Det er viktig å merke seg at disse mediene, bortsett fra R513B, er i samme brannfarlighetkategori som R-717; 2L, lett brennbar. Dette kan medføre behov for ventilert kabinett eller eget maskinrom.
  • «Lav GWP» medier, også betegnet HFO, som R-1234ze og R-1234yf. Disse har GWP tilnærmet 0 og har også brannfarlighetsklasse 2L., som kan medføre krav om maskinrom eller ventilert kabinett.

Det er en diskusjon i fagmiljøene om helse- og miljømessige egenskaper til HFO mediene. Vi skal ikke trekke noen konklusjon her, men finner det riktig å nevne at HFO ene ved spaltning kan danne helse- og miljøfarlige stoffer.

Se Miljødirektoratets og Stiftelsen returgass sider for mer informasjon om kuldemedier:
https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/varehandel/f-gasser/
https://www.returgass.no/

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA