x

Prosesspumper

Prosesspumper kalles alle de pumper som inngår i en lukket produksjonsprosess, det være seg et raffineri eller en produksjonsplattform eller en FPSO.

De fleste prosesspumper er spesialtilpasset (skreddersøm) etter standarder som API 610, ISO5199/2558, ANSI/ASME73.1, eller oljeselskapenes egne standarder. Man ser det hensiktsmessig både ut i fra et teknisk, pris- og ansvarsmessig perspektiv å dele opp leveransene til ulike produsenter av pumpekomponenter. Dette kan typisk være at pumpeleverandøren bestiller motorer, frekvensomformere, lydisolering, tetninger og tetningssystemer separat og leverer dette til fabrikken som på sin side monterer og teste dette utstyret sammen med sine egne produserte komponenter til en komplett pumpepakke.

EPTEC leverer i strategisk samarbeid med NETZSCH, Flowserve, SPX og Peroni Pompe prosesspumper til de fleste applikasjoner, tilpasset de fleste spesifikasjoner til offshore, olje- og gassindustri. Dette innebærer både sentrifugalpumper og fortrengingspumper som skruepumper og eksenterskruepumper.

EPTEC har lang og bred erfaring med leveranser av pumper med svært krevende eksotiske materialer iht NORSOK M650/630 med tilhørende QTR-sertifikat.

Kjernekompetansen til EPTEC ligger i å selektere de riktige pumpene fra de rette produsentene og finne de riktige pumpe konfigurasjonene for de riktige applikasjonene.

Denne kompetansen har vi tilegnet oss gjennom mer enn 30 år i bransjen.

Det vil i tiden fremover også være et stort behov for oppgraderinger av eksisterende pumper på norsk sokkel både for å møte de sikkerhet- og driftskrav som er gjeldene og for å møte en ny driftsoptimalisering. EPTEC i samarbeid med produsenten både prosjektering, dokumentasjon og levering av oppgraderinger i henhold til respektive spesifikasjoner og krav.

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA