x

Sirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumper er i de aller fleste tilfeller ett trinns sentrifugalpumper i horisontal eller vertikal utførelse. EPTEC benytter en mengde sirkulasjonspumper til sine kulde- og varmepumpeanlegg. Hensikten med sirkulasjonspumper er å forsyne termodynamisk utstyr med vann hvor energien (temperaturen) i vannet benyttes til å øke kuldemediets temperatur som igjen kan benyttes enten til kjøling eller oppvarming av andre væsker enten gjennom en varmepumpe eller varmeveksler.

Sirkulasjonspumpene benyttes også til å transportere kulde- og varmebærere rundt i kretsen som ligger i isdekket til isbaner.

Sirkulasjonspumper er som oftest relativt enkle standardpumper og utfordringen er i prosjekteringsfasen, – det å selektere de riktige pumpene med tanke på energiforbruk, effekt, kapasitet og virkningsgrad. Erfaringsmessig er dette ofte en oppgave som tas for lett på med tilhørende resultat.

EPTEC benytter primært KSB eller SPX Flow for sirkulasjonspumper til termodynamiske anlegg.

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA