x

Skreddersydde termodynamiske systemer

Skreddersydde termodynamiske systemer

compact-nh3-compressor-rackAv og til vil ikke standard løsninger fra produsentene møte kundenes krav. Dette kan være blant annet knyttet til ønsket størrelse, utforming, dimensjoner, grensesnitt, automatikk, kapasitet eller ytelse. EPTEC har et godt samarbeid med Compact Kältetechnik GmbH om design og produksjon av skreddersydde varmepumpeanlegg etter kundens behov og ønske. Compact har mulighet for design av systemer med de aller fleste typer kuldemedier. EPTEC ønsker å komme tidlig i dialog med kunden om behov og ønsker slik at man kan avdekke om skreddersøm er det riktige valg.

Selvbygde anlegg

I de tilfeller hvor kunden ønsker små og fornuftige, men spesielle løsninger der design, grensesnitt og automatisering ikke er av vesentlig betydning, kan EPTEC bygge anlegg direkte med kunden. Dette er gjort av EPTEC,  utforming av løsninger og innkjøp og montering av standardkomponenter for en ferdig fabrikk.

For at leverandørene skal få lov til å gjøre dette, må man utføre en PED-sertifisering. Dette skyldes at et varmepumpsystem er under trykk, og det er en rekke forskrifter i EUs pressedirektiv som må følges på grunn av helse, miljø og sikkerhet. Det finnes også en norsk kald- og varmepumpe-standard som beskriver beste praksis og beskriver i detalj de lovbestemte kravene som gjelder for en slik levering. EPTEC bygger og leverer kun anlegg som oppfyller kravene som er angitt i norske kald- og varmepumpe reglementet.

Biogass

Biogass er et miljøvennlig alternativ for både produksjon av varme, drivstoff og inngangsfaktor for industrien. I sin opprinnelige form er det mye fuktighet i gassen, noe som reduserer effektiviteten.

Drypack er et effektivt gass tørket system som er enkelt å installere og vedlikeholde for eksempel bønder, industri, kloakkrensingsanlegg og avfallshåndteringsanlegg, da det er installert på en ramme for å maksimere biogassen. EPTEC bruker sin strategiske partner CIAT til å levere disse systemene med kapasitet på opptil 2500 m 3 / time.

Les mer om Drypack her :
→   Drying systems – biogas solutions
→   Drying systems – Technical support

Varmepumpeteknologi integrert med annen miljøvennlig teknologi

535676871Det er ingen tvil om at varmepumpeteknologi er en svært miljøvennlig energiproduserende oppfinnelse. Men det finnes også andre spennende teknologier som blant annet solfangere og bioenergi. EPTEC ønsker å ha fokus på innovative og kreative løsninger ved å kombinere egen kompetanse innen termodynamikk og knyttet dette opp mot andre teknologievangelister i deres bransjen.

Hovedhensikten er å sammen finne frem til de beste og mest «grønne» løsningene for energiproduserende utstyr. Eksempler på anvendelser av solenergi kan være å benytte solfangere til forvarming av fødestrøm til en væske/vann varmepumpe slik at temperaturløftet blir mindre og man får følgelig høyere effektfaktor (COP).

En annen applikasjon er å benytte kun solfangere til for eksempel tappevannsoppvarming når solen er tilgjengelig for deretter å gå over 100% til varmepumpedrift med minimal energiforbruk. Mulighetene er mange. EPTEC samarbeider med SGP Varmeteknikk AS om anlegg som kombinerer varmepumpeteknologi og solfangere.

Når det gjelder biogass eller bioenergi gjennom forbrenning, så kan man benytte dette som del-last sammen med en større industriell varmepumpe med for eksempel ammoniakk (R717) i en energisentral. En annen anvendelse kan være å benytte en varmepumpe til å «tørke» biogassen før transport eller før forbrenning. Uansett anvendelsesområde vil man ha stor bruk for systemforståelse og tyngre teknisk kompetanse. EPTEC er trygg på at vi har begge deler. 

 

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA