x

Varmevekslere

Hensikten med varmevekslere er å overføre varme fra et fluid til et annet hvor disse ikke er i direkte fysisk kontakt med hverandre. Andre bruksområder er for å skape hydrauliske skiller mellom to fluider eller for å fungere som en trykkavlaster.

Varmevekslere er den mest miljøvennlige måten å overføre varme da installasjonen ikke inneholder kuldemedium eller anvender kraftige kompressorer. Dog, man må grunnet trykktapet tilføre noe arbeid i form av en pumpe. En annen fordel med varmevekslere er at de ikke inneholder noen roterende deler slik at slitasje under drift er minimalt. Varmevekslere egner seg utmerket i nettverk for å resirkulere så mye av energien som mulig i for eksempel prosessindustrien.